Política de Privacitat

D'acord amb l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, informem que aquesta plana web i el domini psicoespaibcn.com pertanyen a Sandra Malagarriga (d'ara en endavant Psicoespaibcn), amb domicili en C/ Balmes 107, entl 2a, 08008 Barcelona telèfon +34 972.596.813, correu electrònic info@psicoespaibcn.com i NIF 47718939B

Drets de propietat intel·lectual i industrial

La totalitat del contingut d'aquesta pàgina web, tant els logotips, els textos, els dissenys o altres elements, així com l'estructura de la pàgina web, el disseny, les combinacions de colors o la forma de presentació dels continguts, està afectat per drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat de Psicoespaibcn o de terceres persones amb qui Psicoespaibcn ha convingut el seu ús. Aquests drets han de ser respectats pels usuaris de la pàgina web. Psicoespaibcn difon tota aquesta informació per mitjà de la seva pàgina web amb la finalitat de fer publicitat dels seus productes i serveis. Psicoespaibcn adverteix que tots aquests elements i referències únicament poden ser usats amb aquesta finalitat i citant sempre la seva procedència i referències d'identificació. No és lícita la seva transformació o alteració, ni tampoc la comunicació pública o qualsevol altra forma d'explotació per qualsevol tècnica o procediment sense autorització expressa de Psicoespaibcn.

Responsabilitat sobre els continguts

L'usuari d'aquesta plana web hi accedeix per compte i iniciativa pròpia. Psicoespaibcn no es responsabilitza dels errors i omissions que puguin afectar els seus continguts. Les referències que es presenten a psicoespaibcn.com tenen una funció exclusivament informativa i no obliguen al titular de la plana web fins a la confirmació de l'acceptació d'un contracte. Psicoespaibcn no podrà ser considerada responsable de cap dany derivat de l'ús d'aquesta pàgina web, ni de cap actuació realitzada sobre la base de la informació que s'hi facilita.

Psicoespaibcn declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació de qualsevol tipus continguda en altres planes web a les quals es pugui accedir per mitjà d'enllaços des d'aquesta pàgina web. La funció dels enllaços introduïts a la pàgina web és la d'informar sobre l'existència d'altres fonts d'informació sobre el tema tractat a la pàgina d'origen, i no suposa cap suggeriment o invitació cap a l'usuari a visitar les planes web de destí. Psicoespaibcn no és responsable del resultat obtingut a través d'aquests enllaços que no són controlats ni verificats per Psicoespaibcn.

Protecció de dades

De conformitat amb el estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), Psicoespaibcn informa els usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per Psicoespaibcn, mitjançant els formularis situats en les seves pàgines, seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de Psicoespaibcn, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, Psicoespai Bcn informa de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l'adreça anteriorment citada.

Mentre l'usuari no comuniqui el contrari a Psicoespaibcn, aquest s'entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l'usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que Psicoespaibcn té el consentiment per usar-los a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Autorització per enllaçar amb Psicoespaibcn.com

Queda autoritzat l'establiment d'enllaços cap a qualsevol apartat d'aquesta plana web sempre que quedi visible, a la barra d'adreces de l'explorador, l'adreça real a la qual s'accedeix. L'enllaç podrà efectuar-usant l'adreça, el nom de l'empresa i / o altres paraules clau.

Estem disponibles sempre que ens necessitis

Demana més informació o reserva la teva propera cita al
telèfon 93 452 50 73,
info@psicoespaibcn.com o a través del formulari:

Si desitges cita, preferència de dia i hora: