Una nova mirada: la psicologia sistèmica.

Les relacions amb altres individus del nostre sistema social ens defineixen com a persones

En psicologia, la visió sistèmica suposa una nova mirada sobre qualsevol situació. El nostre objectiu és obrir el focus d'atenció, passant de l'individu a la interacció entre individus. L'interès està ara en la comunicació i en els patrons relacionals apresos en el nucli familiar.

El benestar psíquic individual depèn directament de l'estat d'equilibri del sistema familiar, que es troba en constant relació amb altres sistemes significatius com l'escola, comunitat, entorn laboral o grup d'amics. Aquests, al seu torn, estan immersos en altres sistemes encara més amplis, com la política, la cultura o la societat.

"La psicologia sistèmica considera el potencial de la família per generar canvis com un recurs fonamental. En un sistema familiar, els seus membres són mútuament interdependents i potencialment influenciables entre si."

Comprendre la interrelació entre tots aquests sistemes i amb l'individu serà bàsic per abordar les dificultats personals i familiars que puguin sorgir.

Estem disponibles sempre que ens necessitis

Demana més informació o reserva la teva propera cita al
telèfon 93 452 50 73,
info@psicoespaibcn.com o a través del formulari:

Si desitges cita, preferència de dia i hora: