Teràpia Wingwave

Teràpia individual amb coaching wingwave.

Què és l’EMDR?

A principis de la dècada dels noranta, la psicoterapeuta Francine Shapiro va idear un mètode per al tractament de l’estrès posttraumàtic a través dels moviments oculars ràpids fets servir conscientment, i li va donar el nom de EMDR: “dessensibilització i re processament pel moviment ocular”, (per les seves sigles en anglès: “Eye Movement Desensitization and Reprocessing”).

Els moviments oculars ràpids estimulats durant la vigília imiten els mateixos moviments naturals que ocorren durant la fase REM del son, posant en marxa el mecanisme natural de la ment per superar rastres d’estrès acumulats durant el dia. Tot i l’aparent simplicitat de l’aplicació de la EMDR, actualment es troba entre els mètodes psicoterapèutics més eficaços i millor estudiats pels trastorns postraumàtics desprès d’experiències extremes com perill de mort, catàstrofes naturals, guerres i actes de violència, per només citar alguns elements causants d’estrès greu.

Si les persones són estables psíquicament abans del trauma, a vegades són suficients només de 2 a 5 sessions per tal de que se sentin alliberades anímica i físicament del “pes de la memòria”. Així doncs, la teràpia EMDR és un tractament eficaç i ràpid per l’abordatge de situacions altament estressants.

De la teràpia EMDR al Coaching Wingwave

El Coaching Wingwave és una ampliació de la tècnica EMDR ideada per Cora Besser-Siegmund y Harry Siegmund. Aquest mètode consisteix en combinar les fases REM de vigília (EMDR) amb elements de la Programació Neurolingüística (PNL) i una prova muscular (test miostàtic).

Quan la causa de l’estrès és coneguda l’aplicació de l’EMDR és eficaç; però quan aquesta causa o estrès estan emmascarats, el mètode Wingwave aconsegueix connectar l’origen (causa) amb els símptomes i “esborrar” l’associació condicionada entre l’estímul i l’emoció negativa.

Ja que l’estrès pot ser de molts tipus (hi ha situacions objectivament no extremes que poden ser altament estressants, per exemple en el camp de l’alt rendiment), el wingwave pot aplicar-se fora de l’àmbit clínic, es per això que és tant una tècnica de coaching com de teràpia. Actualment l’apliquen internacionalment més de mil entrenadors d’esport d’alt rendiment, així com bancs, companyies d’assegurances, empreses industrials, pedagogia de l’aprenentatge i també odontologia pel maneig de la por al tractament, només per citar alguns exemples.

El coaching emocional amb EMDR i el mètode wingwave pressuposen sempre que el subjecte de l’entrenament disposa ja de totes les capacitats tècniques i cognitives que necessita per la consecució dels seus objectius. Aquest mètode és ideal per reforçar ràpidament, ampliar i tornar a fer fluids els recursos mentals i creatius plenament presents en la persona psíquicament sana.

Hi ha dos variants del mètode que produeixen l’estimulació bilateral dels hemisferis cerebrals per canals sensitius diferents al visual. Les estimulacions bilaterals dels hemisferis, com les fases REM en vigília, són especialment no verbals.

La via del canvi condueix a través d’experiències sensorials bilaterals rítmiques, siguin moviments oculars o estímuls auditius o tàctils alternats a dreta i esquerra. Per això s’ha creat una música wingwave específica que tots podem fer servir una vegada hem après a fer-ho, i existeix la tècnica del “Tapping” pel canal cinestèsic. La música wingwave té les mateixes aplicacions que els moviments oculars ràpids i té la virtut de poder-se autoaplicar. És a dir, no es necessita al coach wingwave per accedir a la wingwave music per relaxar-se desprès d’una situació estressant emocionalment o per fomentar la creativitat o la comprensió d’algun projecte, per exemple.

Estem disponibles sempre que ens necessitis

Demana més informació o reserva la teva propera cita al
telèfon 93 452 50 73,
info@psicoespaibcn.com o a través del formulari:

Si desitges cita, preferència de dia i hora: