Teràpia familiar

Un espai de diàleg i comunicació compartida

La teràpia familiar sistèmica proposa un espai de comunicació en el qual la família al complert pugui treballar en les seves dificultats en les relacions en companyia dels terapeutes i en un context segur, afavorint així l’aparició de nous recursos més enllà de les pròpiament individuals.

Problemes amb la criança, canvis vitals, dols, separacions o reorganitzacions familiars són alguns dels reptes amb els que les famílies es troben al llarg del seu camí. Afavorir un espai comú de diàleg, el qual tots els membres de la família puguin parlar i a la vegada ser escoltats accelera el canvi i els aporta salut mental.

La teràpia familiar és molt útil especialment en nens i adolescents, ja que treballar únicament amb ells no és suficient; la resta de la família ha d’estar també implicada en el seu benestar per aconseguir un equilibri entre el que es demanda i el que es necessita.

Teràpia sistèmica familiar

La terapia sistémica familiar sol ser breu (per això també es coneix com a teràpia familiar breu), ja que està orientada a aconseguir uns objectius molt definits i per tal cas es traça una estratègia. L’equip terapèutic està format per la família i un equip de 2 psicòlegs (habitualment), ja que al centrar el focus en la interacció entre individus i la comunicació, 4 ulls veuen més que 2, i una visió compartida sempre és més poderosa que una visió individual.

Les primeres sessions (2-3) solen ser de recollida d’informació i és necessària la presència de tots els membres de la família que viuen a la mateixa casa perquè puguin donar la seva opinió i punt de vista; i una vegada obtinguda la informació necessària per tenir una imatge complerta de la situació del sistema familiar es comença a intervenir. És habitual “receptar tasques” que ajuden a afavorir el canvi, així com comptar per separat amb les diferents parts de la família (una sessió només amb els pares i desprès amb els fills, germans, sessions individuals…).

Sempre en funció de la velocitat pròpia del sistema familiar s’arribarà als objectius abans o desprès, tot i que el número de sessions no sol superar les 15, i la freqüència és quinzenal.

Estem disponibles sempre que ens necessitis

Demana més informació o reserva la teva propera cita al
telèfon 93 452 50 73,
info@psicoespaibcn.com o a través del formulari:

Si desitges cita, preferència de dia i hora: